Klik2

PENGENALAN KONSEP PSV

PENDAHULUAN
Bertujuan memberi peluang kepada murid memupuk minat, memperkembangkan keperibadian, memberi kesedaran, dan kepekaan terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar dengan mata pelajaran lain.

MATLAMAT
Melahirkan insan yang harmonis, kritis, kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual.
kandungan kurikulum berupaya membantu murid :
-meningkatkan rasa syukur terhadap tuhan,
-menghargai keindahan alam persekitaran,
-keindahan seni, warisan bangsa.

OBJEKTIF
1. Hargai keindahan alam ciptaan tuhan
2. melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif, kritis, kreatif dan menyeronokkan.
3. menajamkan daya persepsi dan imaginasi melalui pancaindera.
4. mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya.

HURAIAN SUKATAN ASAS
ARAS 1
Pemahaman yang jelas tentang konsep dan fungsi.
Aras ini harus dicapai oleh semua murid
ARAS 2
Penggunaan alat, bahan dan teknik yang sesuai untuk pemghasilan bahan
ARAS 3
Aktiviti di aras ini menitikberatkan peningkatan penghasilan bahan
berkualiti serta bersifat kreatif.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 ulasan:

Catat Komen